DivaDi Clinic ดีว่าดี คลินิก เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
ขอบคุณ DivaDi Clinic ที่ไว้วางใจ งานถ่ายภาพของเรา ChatCha Studio
11 พฤศจิกายน, 2021 by
DivaDi Clinic ดีว่าดี คลินิก เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
Tanagrid Udomphol
| No comments yet


งานนี้เป็นงานถ่ายภาพ Outdoor โดยยก Studio ไปถ่ายทำที่สระบุรี ในสำนักงานออฟฟิศของลูกค้า DivaDi Clinic เพื่อนำภาพไปใช้งานในส่วนของการทำกราฟฟิกโฆษณา และงานอื่นๆ

ภาพงานบางส่วนของลูกค้า

คุณหมอคนสวยแห่ง DivaDi Clinic

ทีมงานคุณภาพ DivaDi Clinic




สนใจเรื่องสวยๆ งามๆ ติดต่อ DivaDi Clinic ดีว่าดี คลินิก

Website http://www.DivaDiClinic.com
ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Page 

DivaDi Clinic ดีว่าดี คลินิก เลเซอร์ PicoSure HIFU ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ฉีดผิว
Tanagrid Udomphol 11 พฤศจิกายน, 2021
Share this post
ป้ายกำกับ
Sign in to leave a comment