ทำงานร่วมกับเรา...

ร่วมงานกับเรา ความเมามันส์มีแน่นอน...

แบ่งปัน

นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

การทำการตลาดดิจิทัล จะทำงานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค ออกแบบและตรวจสอบด้านการตลาด จัดหาช่องทางในการลงสื่อดิจิทัล ทำสัญญา ประสานงาน และดูแลการทำตลาดบนดิจิทัลทั้งหมด - ประจำหน้างาน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บริษัทแขนกลอุตสาหกรรม - เงินเดือนตามตกลง และค่า Commission - ประเมินจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก วุฒิการศึกษาเป็นปัจจัยรอง - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง และหลากหลาย - ลักษณะงานประจำหน้างานกำแพงแสนเป็นหลัก

ต.ดอนข่อย, กำแพงแสน นครปฐม , ประเทศไทย
22/09/2021 17:57:34
About us

About us

เราคือ ทีมทำงานที่มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งมั้นสู่ความเป็นเลิศ หากมีโอกาสที่เหมาะสม และเป้าหมายอันเดียวกัน......